Morya Bezinningsboekjes

De Bezinningsboekjes zijn samengesteld uit verschillende kleinere teksten die gebundeld werden per onderwerp. Deze teksten werden gegeven ter gelegenheid van zogenaamde 'openbare avonden', waar groepen mensen elk een persoonlijke boodschap ontvingen, en één boodschap voor de hele groep samen. Het zijn enkele van deze 'algemene boodschappen' die verzameld werden in kleine, precieuze boekjes op zakformaat, ideaal voor mensen met vragen of voor spirituele mensen met een druk leven en weinig tijd.

Morya Bezinning

Reeks Morya Bezinning

Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen

Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen
Geert Crevits

Tweede druk
104 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-44-6
9,75 €
Bestel

“Niemand zal het in jouw schoot werpen en zeggen: "Kijk, dit is nu iets voor jou en dat moet je nu doen." Neen, je bent daar volledig vrij in. Wat je naar buiten brengt uit je eigen hart is jouw zaak, het is jouw verantwoordelijkheid. Doe je dat in schoonheid en vanuit God, dan zal je een oneindige vreugde beleven en dan zal het zijn dat ook de aarde verandert daardoor.” Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 2: Een nieuw leven
Geert Crevits

Tweede druk
108 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-45-3
9,75 €
Bestel

“Eerst denk je: 'God zal wel bestaan', en dan denk je: 'Hij bestaat.' En dan heb je de ervaring dat Hij inderdaad bestaat. En dan weet je zeker dat Hij bestaat en uiteindelijk is het alleen God die bestaat. Maar dit is een heel lange weg en dit is de weg van de realiteit.” Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 3: Een groter leven
Geert Crevits

Tweede druk
112 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-46-0
9,75 €
Bestel

“Als er één vonk is in je hart, dan zal Ik die aanblazen totdat ze dubbel zo groot is. Heb je een vuur in je hart, dan zal Ik er een grote brand van maken. Heb je een grote brand in je hart, dan zal Ik er een licht van maken, en dit licht zal uit je hart stralen naar de anderen toe." Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 4: Zoeken en Vinden
Geert Crevits

Tweede druk
120 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-47-7
9,75 €
Bestel

“Wie zoekt die vindt, wordt er gezegd, maar dat is ook werkelijk zo. Als je geen vragen stelt, als je niet zoekt, dan kan je niet vinden. Waar moet je naar zoeken? Naar jezelf op de eerste plaats. Durf naar je eigen leven te kijken. Kijk wie je bent, wat je wil en hoe je vooruit wil gaan met je eigen leven. Probeer het mooiste, het beste te zoeken in jouw leven en ga op pad." Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind
Geert Crevits

92 blz. -hardcover - ISBN 978-90-75702-15-6
9,75 €
Bestel

“In je hart ben je anders. In je hart ben je licht. In je hart ben je vrede. In je hart ben je liefde. En dit stukje liefde heeft in jou vorm gekregen door de eeuwen heen, door de levens heen... In jouw leven zijn dingen die je kan begrijpen die niemand je uitgelegd heeft... Wees rustig gekeerd naar je hart, ontvang de liefde van je eigen hart en weet dat er een weg is naar het hart van de ander...” Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 6: De wereld in verandering
Geert Crevits

88 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-16-3
9,75 €
Bestel

“Er is een enorme kracht werkzaam die de mensen bij elkaar brengt in de goede zin, in de goede betekenis. Het tegendeel daarvan wordt uitgespeeld op deze aarde en het is dat wat je kan zien. Dat tegendeel kan je zien, maar het is vanbinnen in de mens dat er een grote verandering komt.” Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde
Geert Crevits

96 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-21-7
9,75 €
Bestel

“Innerlijk is er een groot weten dat belangrijk is voor deze wereld. Wees rustig en ontvankelijk in jezelf en weet dat er voor jou gezorgd wordt. Als je dat weet, kan er een vrede zijn in je hart, binnen de moeilijkheden. Ga nooit denken dat je mee moet gaan in paniek, dat moet je nooit doen. Weet dat je een rustig iemand kan en mag zijn en dat je vooral vanuit je blijheid moet durven leven.” Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 8: Sta in je kracht
Geert Crevits

88 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-22-4
9,75 €
Sorry, dit boekje is voorlopig uitverkocht

“Het is belangrijk dat je je op een eenvoudige manier wendt tot de diepere kracht van je eigen wezen, de schittering van je eigen ziel, en aandacht vraagt voor je problemen. Sta in je probleem en tegelijk in je leven en weet dat je een beroep kan doen op die hogere kracht. Dan komt er een inzicht dat heel mooi is en dat zich kristalliseert tot een licht, zodanig dat jouw leven een betekenis krijgt voor anderen.” Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn
Geert Crevits

92 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-48-4
9,75 €
Bestel

“Als je iets op een goede manier hebt gedaan, kan je daar van genieten. Als je weet: ‘kijk, dat was nu echt goed, ik ben daar mezelf in kunnen zijn, ik heb ervan kunnen genieten’, dan kan je jezelf kennen in alle eerlijkheid die er in jouw wezen is, en dat moet je durven doen." Lees meer...

Morya Bezinning

Morya Bezinning 10: Je bent je eigen leraar
Geert Crevits

96 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-49-1
9,75 €
Bestel

“Je bent je eigen leraar. Dat wil zeggen, diep in je hart kan je weten wat goed is en minder goed, wat juist is en minder juist. Jouw leven is belangrijk en de manier waarop je leeft is heel belangrijk. En dat kan je voor jezelf uitdokteren, dit kan je diep in je hart aanvoelen: 'kijk, dit is de richting die ik moet gaan.'" Lees meer...