Swami Premananda

Boeken over Swami Premananda

Premavatar

Premavatar
Leven en leringen van Sri Swami Premananda
door Dirk Gysels

181 blz. - 18,60 € - ISBN 978-90-75702-03-3
Bestel

Swami Premananda is een avatar van liefde. Zijn leven is een offer aan de mensheid.
Hij zegt: "Ik ken niets behalve de smaak van God."
Hij zegt ook: "De essentie van spiritualiteit is eenvoud en nederigheid."

PREMAVATAR is een uitzonderlijk mooi boek. Dirk Gysels, historicus, India- en Ayurveda-expert, kent Swami Premananda van dichtbij en weet in moderne en klare taal te vertellen over deze grote heilige en levende legende voor Oost en West.
Swami zelf is eveneens aan het woord alsook mensen die sprekende getuigenissen brengen. Met veel kleurfoto's.
In het Christusleven van Swami Premananda ziet men God aan het werk.

Premavatar is een uitstekend boek om kennis te maken met Swami Premananda! Bevat onontbeerlijke achtergrondinformatie en leuke verhalen.

Goddelijke Gelukzaligheid

Goddelijke Gelukzaligheid
Gesprek met Sri Swami Premananda
door Rosa en Sergio Domian

206 blz. - 18,60 € - ISBN 978-90-75702-10-1
Bestel

Met een grote eenvoud en helderheid geeft Swami Premananda uitgebreid antwoord op tal van vragen die mensen bezig houden in hun spirituele zoektocht doorheen het leven van elke dag. Hij gaat daarin heel ver en schuwt geen enkel onderwerp.

Hij zegt:
Je gelooft dat een heel klein beetje spiritualiteit genoeg is, en dat je van al het andere grote hoeveelheden nodig hebt. Je zet je niet volledig in voor spiritualiteit omdat je bang bent. Je bent bang dat spiritualiteit een celibatair leven betekent en dat je een asceet moet worden die zijn zuurverdiende bezit moet opgeven, en dat je je familie, vrienden en de hele wereld achter je moet laten.
Je hoeft niet alles op te geven, zolang je alles wat je hebt maar op de een of andere manier voor je spirituele vooruitgang gebruikt.
In je hart moet je aan God denken. Ik zeg niet dat je bij voorkeur aan Jezus moet denken of aan Mohammed of aan Boeddha. Volg de religie of de Goeroe die jij gekozen hebt. Het is jouw beslissing, ik zeg nooit dat je dit of dat moet geloven. Ik zeg je alleen dat je zelfvertrouwen moet hebben en vertrouwen in God.
Ik spreek altijd over God, God is mijn Goeroe, God heeft mij gezonden. God is wie ik je tonen wil.

Lees meer over Swami Premananda op de prachtige officiële website:
www.sripremananda.org

Boeken van Swami Premananda

Elk Satsang-boek bestaat uit 52 aparte teksten over allerlei onderwerpen. De schrijfstijl is onomwonden en eenvoudig, wat gezegd wordt essentieel. Elke tekst en dus ook elk boek is een eenheid op zich. Perfect om je af en toe een kort moment te verdiepen.

Premananda Satsang 1

Premananda Satsang 1
Interview met een Oosterse Meester

192 blz. - 12,40 € - ISBN 978-90-75702-17-0
Bestel

Swami Premananda werd geboren in centraal Sri Lanka in 1951. Zijn buitengewone spirituele krachten en wijsheid waren reeds vanaf zijn kinderjaren duidelijk aanwezig. Op 17-jarige leeftijd heeft hij zijn leven volledig aan het spirituele gewijd en is hij met zijn spirituele missie begonnen. Hij heeft duizenden mensen van allerlei religies en nationaliteiten geholpen. Swamiji zegt dat het zijn missie is om ons te tonen dat God bestaat en ons aan te moedigen stappen te zetten op het spirituele pad.

Swamiji stichtte een Ashram in Tamil Nadu, Zuid India en er zijn vele Sri Premananda Centra over de hele wereld verspreid. Dit boek is het eerste uit een reeks en bevat Swami Premananda's waardevolle en praktische spirituele leringen die voor alle mensen toepasselijk zijn.

Premananda Satsang 2

Premananda Satsang 2
Interview met een Oosterse Meester

220 blz. - 12,40 € - ISBN 978-90-75702-20-0
Bestel

"Liefde vervult en doordringt het leven van de mens, vanaf zijn geboorte tot zijn laatste ademtocht. Liefde maakt iemand werkelijk tot mens, en het is opperste liefde die een mens maakt tot een verlichte ziel. Alleen door liefde kan men God bereiken. Heiligen en wijzen begrijpen wat liefde is, uiten deze naar al hun medeschepselen en stellen liefde gelijk aan God."

Premananda Satsang 3

Premananda Satsang 3
Interview met een Oosterse Meester

176 blz. - 12,40 € - ISBN 978-90-75702-24-8
Bestel

"Je niet gekwetst voelen is de eerste stap in spiritualiteit. Het is heel moeilijk om andere mensen te veranderen, maar jezelf kan je veranderen als je goed je best doet. Maak je geen zorgen over wat anderen zeggen of denken. Spreek altijd op een positieve manier. Door je woorden zou je altijd goedheid, vriendelijkheid en liefde moeten verspreiden. Als je je mond opendoet, zorg dan dat er iets goeds uitkomt."

Premananda Satsang 4

Premananda Satsang 4
Interview met een Oosterse Meester

184 blz. - 12,40 € - ISBN 978-90-75702-25-5
Bestel

"Alles wat je doet, alles wat je denkt en alles wat je zegt heeft zijn uitwerking op anderen en op de maatschappij. Daardoor is het ook van invloed op de wereld en is je verantwoor­delijk­heid groot, je verantwoordelijkheid voor de toe­komst van de planeet."

Lees meer over Swami Premananda op de officiële website:
www.sripremananda.org