Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

kracht 2

Morya Kracht 2:
Sleutel tot de Nieuwe Tijd
Geert Crevits

208 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-57-6

22 € (zonder cd)
of 27 € (met cd)

of 12 € (enkel cd)

gratis verzending

Bestel

 

Morya Kracht 2 achterkant"Wanneer je je openstelt voor het leven, dan ga je vooruit, en hoe dichter je bij het leven zelf komt, hoe dichter je bij het vuur van het leven komt. Dan kom je in een nieuw gebied terecht, het zielengebied. En dat gebied heeft altijd te maken met een gezondheid, met een liefde, met een stralende aanwezigheid.

Dit pad wordt het pad van licht genoemd en je kan daarop steeds verder gaan. Die gebieden waar je in komt zijn heel subtiel en prachtig. Je kan er andere wezens ontmoeten en je hebt er de indruk dat je veel meer begrijpt en dat je ook begrijpt wat het licht in zijn essentie zou kunnen betekenen. Maar het licht bevat altijd meer."

Morya Kracht 2 spreekt over hoe de Nieuwe Tijd zich aandient over de hele wereld en hoe jij die evolutie kan waarnemen en kan meegaan in de nieuwe mogelijkheden die de energetische verschuivingen met zich meebrengen.

Zoals gewoonlijk is Meester Morya zowel universeel als praktisch en persoonlijk gericht. Sommige stukken van het boek zijn ronduit openbarend!Morya Kracht 2 - cd

Dit boek is bij Mayil ook verkrijgbaar samen met een audio-cd, met daarop hoofdstuk 9 tot 12 in de originele live-opname (1995).

audio Beluister hier een fragment van de cd (mp3)

Bestel

 

Fragmenten uit Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

symboolEr is dus iets gaande in de etherische sferen die maakt dat ze mogelijk dichter bij de mensheid zullen komen. En dat is het nieuwe fenomeen dat zich nu zal voordoen, zodat de mens daar op een natuurlijke manier in gebracht wordt. Hij zal daardoor steeds meer begrijpen van zichzelf,  want deze verschuiving is niet zonder functie. Het geeft een bepaalde betekenis en een bepaalde diepte aan de mens en het verbreedt zijn perspectief en zijn inzichten, en dat is de bedoeling - dat mensen dit zien en vinden.

Het is niet de bedoeling om mensen angstig te maken, integendeel, er zal heel veel angst door verdwijnen van deze aarde, omdat men zal zien dat vanuit deze contacten bepaalde dingen begrepen kunnen worden die nooit eerder begrepen werden op deze aarde. Bepaalde fenomenen - zoals wat Ik opnoemde, de zwaartekracht of bepaalde natuurwetten - zullen vanuit de diepte gezien kunnen worden. En het feit dat de mens verschillende lichamen heeft en met die verschillende lichamen op een bewuste manier zal moeten leren werken, heeft daar zeker ook veel mee te maken. Het betekent dus dat er een nieuwe houding zal ontstaan in de mens ten opzichte van dergelijke sferen, dergelijke fenomenen en dergelijke contacten, en dat er ook in de mens zelf een grotere rust zal komen omdat hij zal weten wat er aan de hand is wanneer dergelijke contacten zich aandienen.

Want het heeft ook weer te maken met een soort inwijding van de mens. Er zal een soort verschuiving gebeuren in het begrijpen van de mens zodat hij ruimer van visie wordt en eerlijker tegenover zichzelf. Want vanuit deze krachten zal er altijd aangestuurd worden op samenwerking. En wanneer de mens samenwerkt, zal hij in een groter respect komen tegenover de natuur en tegenover de werelden en zal hij van daaruit een eerlijkere houding hebben tegenover zichzelf.

symboolDe mens zal ook in de diepte wezenlijk veranderen, er komen dus structuurveranderingen in het geheel van de mensheid, maar dat gaat heel geleidelijk. Er komt wel een schok wanneer men vaststelt dat bepaalde mensen meer kunnen dan anderen, en dat er dus een trend is naar vernieuwing, maar de zucht naar sensatie daarin zal maar heel tijdelijk zijn. De grote kracht zal die van liefde zijn en van vernieuwing in de diepte. Men zal uitkijken naar een verstilde cultuur en men zal in de loop van enkele generaties heel veel proberen te doen aan de vervelende geluiden die er op deze aarde zijn. Men zal een ander ritme ontdekken in het bestaan en ook een nieuw contact hebben met de natuur. De mensen zullen zich wijder verspreiden op deze aarde; het is het begin van een dichter staan bij de natuur en een leefbaarder maken van deze aarde. Het lijkt utopisch wat hier gezegd wordt, maar in wezen zal de mens zich heroriënteren naar deze aarde toe en zal hij meer rekening houden met de diepte van de materie en zal hij van daar ook weer een nieuw verlangen ontwikkelen in zichzelf om de eenheid en de openheid met alles te ervaren.

De diepte van het wezen van de mens ligt erin dat hij zich openstelt voor steeds meer vernieuwingen. Sommigen zullen dit heel goed kunnen, anderen zullen het daar heel lastig mee hebben, dat ligt er weer aan op welke manier de mens zichzelf opent en durft te openen. Nu reeds zijn er kansen gegeven aan de mens om zich te openen voor vernieuwde krachten en voor het Goddelijke, en het ligt eraan op welke manier ook jij daarin staat. Probeer rustig te zijn in elke vernieuwing.

Wanneer je ziet hoe je leven verder verloopt, zal je onvermijdelijk voor nieuwe gegevens staan die van die aard zullen zijn dat ze je meer naar het innerlijke toe brengen. Probeer dan ook zo innerlijk mogelijk te werken, dat wil zeggen: probeer zo stil mogelijk in de diepte van jezelf te staan en zo eerlijk mogelijk ten opzichte van jezelf. Dit zijn altijd wetten geweest op deze aarde, die zullen ook blijven, maar ze krijgen nu een nieuwe kracht en een nieuwe oriëntatie.

Wanneer je op deze manier bezig bent, wanneer je dus in die vernieuwing gelooft, stel je eigenlijk jezelf open op een nieuwe manier. Want wat nu mogelijk is, was tien, twintig jaar geleden niet mogelijk. Als je nu mediteert, kan je heel makkelijk en veel makkelijker dan vroeger contact hebben met wezens die in je meditatie of in je innerlijk een rol beginnen te spelen. Er zijn dus ook altijd wezens die de mensen zullen begeleiden in de vernieuwing. Vandaar, je staat niet alleen. En de mensheid in haar totaliteit zal steeds meer de indruk krijgen dat er inderdaad een begeleiding is van wezens en sommigen zullen daar dus contact mee hebben. Vandaar dat het moeilijk zal zijn om het te loochenen. En toch zullen anderen altijd weer roet in het eten willen gooien en zeggen: “Dat bestaat niet”, terwijl ze het oude proberen vast te houden, maar dat zal voor hen steeds onhoudbaarder worden.

symboolHet vraagt een enorm inzicht om liefdevol te kunnen zijn. Maar wanneer je start met liefde, wanneer je vanuit je hart spreekt, dan start je met de juiste ingesteldheid en dan kan je van meet af aan de juiste dingen naar voren brengen. De tijd die dat vraagt om het te realiseren is niet belangrijk, omdat de tijd op deze aarde van heel veel factoren afhankelijk is.

Daarom is het ook niet te voorspellen wanneer de vernieuwing in haar volheid op deze aarde aanwezig zal zijn, omdat de tijd daar een rol in speelt, en de tijd betekent eigenlijk dat de mens in zijn eigen vrijheid staat, want de mens is vrij om eraan deel te nemen of niet. Deze woorden hebben hun betekenis in die zin dat ze de mens bevrijden, omdat ze de mens duidelijker laten kiezen om mee te gaan of om niet mee te gaan.

© Geert Crevits

Hoofdstukken in dit boek:

Voorwoord          

1. De subtiele werelden komen dichterbij

2. Een bewustzijnssprong voor de mensheid

3. Omgaan met ervaringen

4. Liefde is de sleutel

5. Wakker worden en jezelf uitdrukken in schoonheid

6. In de vernieuwing gaan

7. Jezelf oriënteren naar vrijheid

8. De zoektocht naar jezelf

9. De ander is een deel van jezelf

10. Innerlijke rijkdom delen met elkaar

11. Kiezen voor het licht

12. Je eigen pad maken

13. Minder omwegen maken

14. Jezelf zijn ondanks onevenwicht

15. De innerlijke stem en de vurige wereld      

Kracht 2 met cd

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd
208 blz. - hardcover - 22 € (zonder cd) of 27 € (met cd) - gratis verzending
Bestel